Populaire berichten

dinsdag 14 april 2020

Thinking about you

Nu we in quarantaine zitten ben ik maar weer begonnen met haken. Dat had ik al een tijd niet meer gedaan. Maar het haken helpt om mijn zinnen even te verzetten als mijn gedachten overuren maken. Ik wilde wat leuks haken dat je aan iemand kunt geven om hen te laten weten dat je aan hen denkt.

Now that we are in quarantine I started crocheting again. I hadn't been doing that in a while. But crocheting helps to calm my mind when my thoughts are running wild. I wanted to crochet something nice that you could give to someone to let them know you were thinking about them.


Deze bloemetjes zijn van mijn haaknaald gerold. Ze zijn gehaakt met Catania katoen op haaknaald 3. Ze passen precies in mijn handpalm. Nu we elkaar geen hand meer mogen geven is het fijn om toch even iets tastbaars in je hand te hebben, terwijl je weet dat er iemand aan je dacht. Ik deel het patroontje ook even, voor wie het nog meer leuk vindt een bloemetje aan iemand te geven.

I made these flowers. They are crocheted with Catania cotton and a 3.0 mm hook. They fit exactly in the palm of my hand. Now that we are not allowed to shake hands anymore, it is nice to feel something in your hand, while knowing that someone was thinking about you. I'll share the pattern here, in case anyone would like to share this flower with someone.


STAP 1:
1) 5 vasten in een verstelbare ring (5)
2) 2 vasten in elke vaste (10)
3) 2 vasten in elke vaste (20)
4) 1 vaste in elke vaste (20)
5) 1 vaste in de achterste lus van elke vaste (20)
6) 1 vaste in de achterste lus van elke vaste (20)
7) alle steken minderen (10) (vullen)
8) alle steken minderen (5)
Hecht af.

STAP 2:
Steek je haaknaald door de eerste van de open lusjes.

STAP 3:
Hecht een nieuwe kleur aan. (= eerste halve vaste)
(1 halve vaste - 1 half stokje en 2 stokjes in één steek - 2 dubbele stokjes in één steek - 2 stokjes en 1 half stokje in één steek) 5x

---

STEP 1:
1) 5 single crochet in an adjustable ring (5)
2) 2 single crochet in each stitch (10)
3) 2 single crochet in each stitch (20)
4) 1 single crochet in each stitch (20)
5) 1 single crochet in the back loop of each stitch (20)
6) 1 single crochet in the back loop of each stitch (20)
7) decrease all around (10) (stuff)
8) decrease all around (5)
Finish off.

STEP 2:
Put your crochet hook through the first open loop.

STEP 3:
Attach a new color. (= first slip stitch)
(1 slip stitch - 1 half double crochet and 2 double crochet in one stitch - 2 triple crochet in one stitch - 2 double crochet and 1 half double crochet in one stitch) 5x


STAP 4:
Sluit af met een halve vaste in de eerste steek van de toer (waar je de nieuwe kleur hebt aangehecht). Hecht de draad af. Je hebt nu een bloem met vijf blaadjes.

STAP 5:
Nu hecht je een nieuwe kleur aan in het eerstvolgende open lusje. (= eerste halve vaste)
(1 halve vaste - 1 half stokje en 2 stokjes in één steek - 2 dubbele stokjes in één steek - 2 stokjes en 1 half stokje in één steek) 5x

STAP 6:
Sluit af met een halve vaste in de eerste steek van de toer (waar je de nieuwe kleur hebt aangehecht). Hecht de draad NIET af. De nieuwe blaadjes zitten als het goed is precies achter de blaadjes van de vorige toer.

---

STEP 4:
Join with a slip stitch in the first stitch of the round (where you attached the new color). Finish off. Now you have a flower with five leaves.

STEP 5:
Attach a new color in the next open loop. (= first slip stitch)
(1 slip stitch - 1 half double crochet and 2 double crochet in one stitch - 2 triple crochet in one stitch - 2 double crochet and 1 half double crochet in one stitch) 5x

STEP 6:
Join with a slip stitch in the first stitch of the round (where you attached the new color). Do NOT finish off. If everything went alright, the new leaves will be right behind the leaves of the previous round.STAP 7:
Haak de twee lagen blaadjes samen. Steek de haaknaald door alleen het achterste lusje van het voorste blaadje en door beide lusjes van het achterste blaadje.

STAP 8:
Haak op deze manier rondom vasten. Alleen waar je in de vorige toer een halve vaste haakte, haak je ook nu een halve vaste. (tussen twee blaadjes in)

STAP 9:
Haak een halve vaste in de eerste steek van de toer. Hecht af. Je bloemetje is klaar.

---

STEP 7:
Crochet the two layers of leaves together. Put your crochet hook through the back loop of the front leaf and through both loops of the back leaf.

STEP 8:
Single crochet all around. Except for where you slip stitched in the previous round, there you will also slip stitch now. (in between the leaves)

STEP 9:
Join with a slip stitch in the first stitch of the round. Finish off. Your flower is ready.


Zijn ze niet vrolijk? Dat fleurt toch iedereen op? =)

Aren't they cheerful? Wouldn't they put a smile on anyone's face? =)


Nog wel even een tip tegen verspreiding van het coronavirus. (je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen...) --> Plaats het bloemetje (en eventueel je briefje/kaartje en enveloppe) 48 uur in 'quarantaine'. (in een doos of tas waar je het niet aanraakt). Na 48 uur was je je handen voordat je het inpakt en naar de brievenbus brengt. Om helemaal zeker te zijn kun je de ontvanger ook nog vragen de enveloppe in quarantaine te plaatsen. Schrijf bijvoorbeeld een openingsdatum op de envelop: Open deze envelop 48 uur na ontvangst.

A little advise to avoid spreading the corona virus (you can never be too sure...) --> Put your flower (and card/letter and envelope) 48 hours in 'quarantine'. (in a box or bag where you won't touch it) After 48 hours, wash your hands before you package and take the flower to the mailbox. To be completely sure, you can also ask the receiver to put the envelope in quarantine. For example, you can write on the envelop: Wait 48 hours to open this envelope.Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met het maken en weggeven van deze bloemetjes!

I hope you'll have a lot of fun making and giving away these flowers! 

2 opmerkingen:

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...