zaterdag 2 april 2016

Tutorial: How to make a tatting shuttle

Hier in de Dominicaanse Republiek wordt frivolité bij mijn weten niet beoefend. Dus frivolité spoeltjes zijn hier ook niet te koop. Voor een workshop die ik binnenkort misschien ga geven was ik daarom wat op internet aan het rondkijken naar manieren om zelf spoeltjes te maken. Ik kwam hele mooie tutorials tegen (zoals bijvoorbeeld van deze plastic spoeltjes van Beads and Handworks), maar veel tutorials kon ik niet uitproberen omdat ik niet het juiste materiaal had... (naaimachinespoeltjes, goede lijm)

Eigenlijk wilde ik een spoeltje maken van materiaal dat ik al in huis heb. Zo low budget mogelijk. =) En ik wilde ook dat, zoals bij mijn eigen Clover shuttles, de draad aan de binnenkant zit, omdat ik dat prettiger vind werken. Ik kon op internet niks geschikts vinden, dus ben ik er deze week zelf maar even voor gaan zitten en na heel wat verschillende prototypes heb ik uiteindelijk deze spoeltjes gemaakt! =)

Voor wie ook een workshop gaat geven, of voor wie frivolité eens wil uitproberen, maar niet gelijk allemaal materiaal wil aanschaffen, heb ik een stap voor stap tutorial gemaakt, zodat jullie ook je eigen spoeltjes kunnen maken!


As far as I know no-one tats, here in the Dominican Republic. So they also don't sell tatting shuttles here. I might be giving a tatting workshop soon, and I was looking around on the internet to find tutorials on DIY shuttles. I found some great tutorials (like this one on how to make plastic shuttles by Beads and Handworks), but many of them I couldn't try out because I didn't have the right materials. (sewing machine bobbins, glue)

Actually I really wanted to make a shuttle with material I already have at home. As low budget as possible. =) And I also wanted, like with my own Clover shuttles, that the thread would be on the inside, because I find that easier to work with. I couldn't find anything on the internet, so I sat down this week to design something myself. And after many different prototypes, this is what I came up with! =)

For those of you who also give workshops, or for those of you who would like to try out tatting, but don't want to buy all the materials yet, I made a step by step tutorial, so you can also make your own shuttles!UPDATE:

Shuttle 1.0
Shuttle 2.0Dankzij reviews van mijn testers heb ik nog een tweede versie van mijn spoeltje gemaakt. Ik noem ze voor het gemak maar even Spoeltje 1.0 en Spoeltje 2.0. 

Spoeltje 1.0 is sneller te maken. Maar als je niet genoeg draad op dit spoeltje doet is hij wat wiebelig. Je moet hem dan goed in het midden vasthouden. Spoeltje 2.0 heeft een extra onderdeeltje in het midden en is daardoor steviger. Wil je Spoeltje 1.0 maken, dan kun je stap 6, 7, 8, 17 en 18 van de tutorial overslaan.

Thanks to some reviews of my testers, I made another version of my shuttle. I'll call them Shuttle 1.0 en Shuttle 2.0.

Shuttle 1.0 is quicker to make. But if you don't load enough thread on this shuttle it is a bit wobbly. You'll need to really hold it in the centre. Shuttle 2.0 has an extra part, which makes it sturdier. If you want to make Shuttle 1.0 you can skip step 6, 7, 8, 17 en 18 of the tutorial.
Wat heb je nodig:

- Stukje karton 85 x 40 mm (bijvoorbeeld een stevig visitekaartje)
- Liniaal
- Potlood
- Schaar
- Plakband
- (voor Spoeltje 2.0 heb je nog een extra stukje karton van 69 x 25 mm nodig)

Dat is alles! Klinkt goed toch? Volgens mij heeft bijna iedereen dit wel in huis! =)
In plaats van een visitekaartje kun je natuurlijk ook een ander stukje karton gebruiken. In mijn voorbeeld hieronder heb ik een cornflakes doos gebruikt. De dikte van mijn karton is ongeveer 0,5 mm.

Om te beginnen moet je eerst de verschillende delen van het spoeltje uitmeten en tekenen. Het is niet zo moeilijk. Ik laat hieronder in vijf stappen zien hoe je dat doet. (zes, als je Spoeltje 2.0 wilt maken) De groene lijnen zijn de lijnen die er in elke stap zijn bijgekomen.

_______ = kniplijn | cut line
.............. = hulplijn | guide line
_ _ _ _ _ = vouwlijn | fold line

What you need:

- Piece of cardboard 85 x 40 mm (for example a sturdy business card) 
- Ruler
- Pencil
- Scissors
- Tape'
- (for Shuttle 2.0 you'll need an extra piece of cardboard 25 x 69 mm)

That's it! Sounds good, right? I think almost everyone will have these items at home! =)
Of course you can use any kind of cardboard, instead of a business card. In my example (below) I used a cornflakes box. The thickness of my cardboard is about 0.5 mm.

To start you first have to measure and draw the different parts of the shuttle. It's not that hard. Below, I show you in five steps how to do it. (six, if you want to make Shuttle 2.0) The green lines are the lines that have been added at each step.

(My drawing is in millimeters, if you do not have a ruler with millimeters, you can use this online converter)
STAP 1 | STEP 1
Teken eerst een rechthoek van 85 x 40 mm.
First you draw a 85 x 40 mm rectangle.
STAP 2 | STEP 2

Teken twee kniplijnen.
Draw to cut lines.
STAP 3 | STEP 3

Teken 4 hulplijnen.
Draw 4 guide lines.STAP 4 | STEP 4

Teken twee vouwlijnen. Op de rechterlijn teken je twee dikke kniplijntjes.
Draw two fold lines. On the right line you draw two thick cut lines.
STAP 5 | STEP 5

Teken de kniplijnen voor de puntjes van de spoeltjes. En je tekening is klaar!
Draw the cut lines for the points of the shuttles. And your drawing is done!STAP 6 | STEP 6

Dit is het extra onderdeel dat je nodig hebt voor Spoeltje 2.0. Teken dit uit op een extra stukje karton. Let op dat je vier van de vouwlijnen (gestreept) net naast de hulplijn (gestippeld) tekent. Als je Spoeltje 1.0 wilt maken kun je stap 6, 7, 8, 17 en 18 overslaan.

This is the extra part you'll need for Shuttle 2.0. Draw this on an extra piece of cardboard. Notice that you are drawing 4 of the fold lines (striped) slightly outside the guide lines (dotted). If you want to make Shuttle 1.0, you can skip step 6, 7, 8, 17 and 18.


STAP 7 | STEP 7Knip de kniplijnen.
Cut the cut lines. STAP 8 | STEP 8


Vouw de vouwlijnen. (zie stap 12 voor een tip hoe je het karton makkelijker kunt vouwen) Je vouwt de flapjes allemaal naar achteren. Let op dat de 4 horizontale vouwlijnen net een klein stukje boven de hulplijn liggen. Je vouwt dus niet precies op de hulplijn.

Fold the fold lines. (see step 12 for a tip on how you can fold the cardboard easier) You'll fold all the flaps to the back. Note that the 4 horizontal fold lines are a little bit higher than the guide lines. So make sure you don't fold the guide line.
STAP 9 | STEP 9


Knip nu de eerste rechthoek uit.
Now you can cut out the first rectangtle.STAP 10 | STEP 10


En knip deze vervolgens in vier delen. De twee delen aan de linkerkant zijn de buitenkant van het spoeltje. De twee delen aan de rechterkant gebruik je voor de binnenkant.

And then cut the rectangle into four pieces. The two pieces on the left side will be the outside of the shuttle. The two pieces on the right side will be used for the inside.STAP 11 | STEP 11


Knip nu de hoekjes van de twee buitenkanten. En vouw de puntjes een klein beetje naar achteren.
Knip de binnenkanten tot de helft in. Deze knip moet even breed zijn als de dikte van het karton dat je gebruikt.

Cut the corners off the two outside pieces. And fold the points a little bit to the back. 
Cut the thick lines into slits. The slits should be as wide as the thickness of the cardboard you're using.STAP 12 | STEP 12


Nu ga je de twee binnenkanten vouwen. Omdat het een beetje lastig is om karton te vouwen heb ik eerst met mijn liniaal een lijntje getrokken over de vouwlijn.

Now you're going to fold the two inside pieces. Since it is a little hard to fold cardboard, I first pressed a line with my ruler along the fold line.
STAP 13 | STEP 13


Vouw de linkerkant naar voren en de rechterkant naar achteren.
Fold the left side to the front and the right side to the back.
STAP 14 | STEP 14Draai het onderste deel nu kloksgewijs een halve slag in de rondte. En schuif de twee delen in elkaar.
Rotate one of the pieces clockwise, upside down. And slide the two pieces together.STAP 15 | STEP 15


Nu ga je met de plakband aan de slag. Je gaat de plakband helemaal om je werkje heen plakken. (Als je spoeltje 2.0 maakt, leg dan een klein stukje plakband (3-4 mm) opzij, dat heb je in stap 17 nodig)
Begin met de plakband strak over de twee delen van de bovenkant heen te plakken. (zorg dat ze goed recht tegen elkaar aan zitten)

Now you're going to use the tape. You're going to tape all around your work. (If you are making Shuttle 2.0, set aside a small piece of tape (3-4mm) for use in step 17)
Start with taping tightly over the two top parts. (make sure they are put straight and tight together)
STAP 16 | STEP 16Plak daarna de plakband strak langs de binnenkant. Je kunt je liniaal gebruiken om de plakband goed strak te plakken. Plak zo een rondje om je hele werkje heen. Knip de plakband nog niet af.

Tape the tape tightly to the inside. You can use your ruler help you do this. Continue on, taping a whole round around your work. Do not cut the tape yet.STAP 17 | STEP 17
Wanneer je weer bij de bovenkant van je werkje bent aangekomen, pak je het extra onderdeeltje voor Spoeltje 2.0 erbij. Deze vouw je helemaal om je werkje heen. Stop het gevouwen uiteinde van het lange smalle gedeelte onder het uiteinde van de andere kant. Zo vorm je de rechthoekige binnenkant. Plak dit vast met het kleine stukje plakband dat je in stap 15 opzij hebt gelegd. De 4 flapjes die uitsteken komen bovenop en onderop je werkje.

When you reach the top of your work again, get the extra Shuttle 2.0 part. Fold this part all around your work. Tuck the folded end of the long narrow piece underneath the opposite end, forming your rectangular core. Secure this with the short piece of tape you reserved in step 15. The 4 flaps will go over the top and bottom of your work.
STAP 18 | STEP 18
Plak nu nog een keer om je hele werkje heen, om het extra onderdeel goed vast te zetten.
Now tape all around your work again, to secure the extra part.
STAP 19 | STEP 19
Nu ga je nog één keer om je hele werkje heen plakken. Deze keer plak je de buitenkanten mee. Eentje bovenop...

After this, you're going to tape around your work one more time. This time you tape the outside parts. One goes on the top...STAP 20 | STEP 20... en de andere op de onderkant. Nu kun je de plakband afknippen.
... and the other one on the bottom. Now you can cut the tape.STAP 21 | STEP 21

Maak nog een klein knipje in de bovenkant van je spoeltje. Hiermee kun je je draad vastzetten.
Make a little cut in the top part of the shuttle. You can use this to secure your thread.


En je spoeltje is klaar! Ik ben er zelf al even mee aan het frivoliteën geweest. En volgens mij werkt dit prima. Maar ik zou het leuk vinden als jullie ze ook willen testen. Ik ben benieuwd of de tutorial gemakkelijk te volgen was. Maar vooral ook of jullie deze spoeltjes prettig vinden om mee te werken? Ik kijk uit naar jullie reacties! =)

And your shuttle is done! I've been tatting with these shuttles for a bit. And I think they work fine. But I would really like it if you would test them for me. I would like to know if the tutorial was easy to follow. But especially if you find these shuttle easy to work with. I'm looking forward to your comments! =)Thanks to Muskaan, GraceT, Swissgirl and Tatknot of the Craftree forum, for testing my tutorial! =)

9 opmerkingen:

 1. Great Tutorial ! And the shuttle works :-)
  Thanks for sharing it.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. You've created a great tutorial for a great idea. I love the shuttles I made following your instructions and I plan to make more.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. o wat gaaf! voor de vakantie ga ik dit maken en meenemen!! dank voor uitvoerige beschrijving
  cora

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Graag gedaan! Heel veel plezier ermee, frivolité is erg leuk om te doen! =)

   Verwijderen
 4. I want to thank you so much for this wonderful tutorial!! You are so clever to have designed this! I have been wanting to shuttle tat with yarn, but couldn't find a big enough shuttle. Using your tutorial I have now made myself a 4 inch and an 8 inch shuttle! I covered my shuttles with several layers of a foil tape, called Nashua Tape, http://www.homedepot.com/p/Nashua-Tape-1-89-in-x-50-yd-322-Multi-Purpose-HVAC-Foil-Tape-1207792/100030120
  This has made them very sturdy and I've been able to give a pretty good curve to the top and bottom pieces. I'm so excited! Thank you again!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Thank you for leaving a message! I'm so happy you enjoyed this tutorial so much! =) Those are some really big shuttles you made! What are you going to tat with them?

   Verwijderen

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populaire berichten