zondag 24 april 2016

Some things I have been working on


Een paar werkjes waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Het zijn bestellingen van bezoekers van de fair van vorige week. Er waren nog meer, maar ik heb niet van alles een foto gemaakt. Het waren op zich ook dezelfde werkjes, maar dan in andere kleuren.

Some things I have been working on this past week. They are orders from visitors at the fair last week. There were more, but I didn't take a picture of everything. They were pretty much the same items, only in different colors.Het was trouwens erg leuk op de fair! Het was een boekenfair op een school. Ik had een tafeltje waar ik verschillende frivolité werkjes op had uitgestald. En ik ben zelf ook gaan zitten frivoliteën. De kinderen en de leraressen vonden het erg interessant. En ze vonden het vooral mooi dat frivolité werk zo fijn is! Er was zelfs iemand die wist wat frivolité was, omdat haar moeder het vroeger deed. Dat had ik niet verwacht hier in de DR.

I had a lot of fun at the fair by the way! It was a bookfair at a school. I had displayed my tatted work on a small table. And I also sat there tatting. The children and teachers were very interested in what I was doing. And they especially loved how delicate tatted work is! There even was someone who knew what tatting was, because her mother used to do it. I had not expected that here in the DR.


Dit was mijn tafeltje. =) Ik had ook nog wat zelfgemaakte spoeltjes meegenomen voor als er iemand zou zijn die frivolité wilde leren. Van een workshop is het tot nu toe nog niet gekomen, maar ik heb wel een aantal leraressen individueel de techniek aangeleerd. Zij zijn nu helemaal 'into' frivolité! Erg leuk!

This was my table. =) I had also brought some homemade shuttles, in case there would be someone there who wanted to learn how to tat. So far I haven't been able to do any workshops yet, but I have been teaching some of the teachers individually. They are totally into tatting now! I love that!


Dit vlinderarmbandje was vooral erg populair! Die waren binnen no time weggevlogen!
This butterfly bracelet was very popular! They were gone in no time!


En ook dit kralenarmbandje viel erg in de smaak! De patroontjes die ik heb gebruikt zijn allemaal gratis, en je vindt ze hier.

And they also really liked this beaded bracelet! The patterns I used were all free, and you can find them here.


woensdag 13 april 2016

Butterfly bracelet

Het kleine paarse vlindertje, dat al even mee fladderde in de laatste twee blogberichten, heeft nu zelf ook haar bestemming gevonden! Ik heb er een armbandje van gemaakt. =) Twee stukjes lint aan elke kant, wat klemmetjes en haakjes eraan, en klaar was ze! Lekker simpel, maar toch wel heel leuk!

The little purple butterfly, which already was fluttering along in the previous two blog posts, now found her destination! I used it to make a bracelet. =) Two ribbons on each site, attached with some clasps, and done! Very simple, and very cute!
Het gratis vlinderpatroontje vind je hier: Tatted Treasures (naar beneden scrollen)
You can find the free butterfly pattern here: Tatted Treasures (scroll down)

dinsdag 12 april 2016

Boekenleggers

Even wat kleine projectjes maken voor de fair deze week. Het is een boekenfair, dus het leek me wel leuk wat boekenleggers te maken. Ik heb twee verschillende vlinderpatroontjes uitgeprobeerd. Maar vind de simpelste toch het leukst. =) Ik heb draaddikte 10 gebruikt.

Making some quick projects for the fair this week. It's a bookfair, so I thought it would be a good idea to make some bookmarks. I used two different butterfly patterns. I think I'll go with the simple one. =) I used thread size 10.


De gratis patroontjes vind je hier:
Simpele vlinder (Tatted Treasures, naar beneden scrollen)
Grote vlinder (Ellen Lai)
Bloem (Wanda's Knotty Thoughts, onderste gedeelte van Button-Centered Tatted Snowman)

You can find the free patterns here:
Simple butterfly (Tatted Treasures, scroll down)
Big butterfly (Ellen Lai)
Flower (Wanda's Knotty Thoughts, the bottom part of Button-Centered Tatted Snowman)

donderdag 7 april 2016

Beginnerspatroontje

Ik denk dat veel frivoliteërs met dit vlinderpatroontje zijn begonnen. =) Het bestaat uit alleen maar ringen en picots, en is daardoor heel gemakkelijk te maken! Ideaal voor mijn workshop, dus ik ben alvast even wat voorbeeldjes aan het maken. Ik heb het patroontje van Tatted Treasures gebruikt (klik hier en scroll naar beneden). Tatted Treasures is sowieso een echte aanrader voor beginners! Op deze blog staan heel veel videotutorials van al de frivolité basics!

I think many tatters first started with this butterfly pattern. =) It's made out of only rings and picots, and therefor very easy to do! Perfect for my workshop, so I started making some examples. I used Tatted Treasures' pattern (click here and scroll down). I can really recommend Tatted Treasures to beginners! On this blog there are many video tutorials of all the tatting basics!


Voor het zelfgemaakte spoeltje ben ik door mijn huis op zoek gegaan naar een mooi bedrukte kartonnen doos. (cornflakes op je spoeltje is ook weer zo wat) Maar ik kon niks vinden... Ik heb nog even in de verleiding gestaan om een omslag van een boek te verknippen, maar dat vond ik eigenlijk ook wel weer wat zonde. ;) Uiteindelijk vond ik achterin de kast stevig briefpapier met een mooi motiefje.

For this homemade shuttle I searched my house for a cardboard box with a pretty print. (cornflakes on your shuttle is not really what you want, right?) But I couldn't find anything... For a moment I was tempted to cut up the cover of a book, but then decided I might regret that later. ;) At last, I found some pretty and sturdy stationary paper in the back of my closet.


Om het motiefje mooi in het midden te krijgen (het stond aan de rand van het papier) heb ik het spoeltje wat smaller gemaakt. En omdat het papier dunner was (ik schat ongeveer 200 gr/m2) dan het karton van de cornflakesdoos, heb ik hem ook wat hoger gemaakt. Het verbaast me echt hoe stevig dit spoeltje is voor zulk 'dun' papier! En eigenlijk vind ik dit kleinere spoeltje ook nog prettiger werken! =)

To make sure the print would be in the middle (it was at the border of the paper), I had to make the shuttle a little slimmer. And, since the paper was thinner (I guess about 200 gr/m2) than the cardboard of the cornflakes box, I also made it a little higher. I am really surprised at how sturdy this shuttle is for such 'thin' paper! And actually, I also think this little shuttles works even better! =)

De tutorial voor het maken van je eigen spoeltje vind je hier: DIY frivolité spoeltje
You can find the tutorial on how to make your own shuttle here: DIY tatting shuttle

woensdag 6 april 2016

Knoopbloem


Ik ben vandaag even met mijn nieuwe spoeltjes aan het oefenen geweest! Ze werken prima! =) Ik heb dit bloempje gemaakt om een knoop heen. Dat idee kwam ik tegen op de blog Wanda's Knotty Thoughts, ik heb ook één van haar gratis patronen gebruikt. (onderste gedeelte van Button-Centered Tatted Snowman). Ik heb een wat dikkere draad gebruikt (dikte 10?) omdat ik dat straks met de eventuele workshop ook ga gebruiken. Het lijkt me wat makkelijker om frivolité te leren met een dikkere draad. =)

I've been working with my new shuttles today! They are working fine! =) I made this little flower around a button. I got this idea at the blog Wanda's Knotty Thoughts, I also used one of her free patterns. (the bottom part of Button-Centered Tatted Snowman). I used a slightly thicker thread (size 10?), because that's what I want to use if I do get to give the workshop. I think it is easier to learn tatting with a thicker thread. =)


Wil je ook je eigen spoeltjes maken? Kijk dan even hier hoe je dat kunt doen. Je hebt alleen maar een stukje karton, liniaal, potlood, schaar en plakband nodig! =)

Do you also want to make your own shuttles? Check this post to see how to do that. All you need is a piece of cardboard, a ruler, a pencil, scissors and tape! =)

zaterdag 2 april 2016

Tutorial: How to make a tatting shuttle

Hier in de Dominicaanse Republiek wordt frivolité bij mijn weten niet beoefend. Dus frivolité spoeltjes zijn hier ook niet te koop. Voor een workshop die ik binnenkort misschien ga geven was ik daarom wat op internet aan het rondkijken naar manieren om zelf spoeltjes te maken. Ik kwam hele mooie tutorials tegen (zoals bijvoorbeeld van deze plastic spoeltjes van Beads and Handworks), maar veel tutorials kon ik niet uitproberen omdat ik niet het juiste materiaal had... (naaimachinespoeltjes, goede lijm)

Eigenlijk wilde ik een spoeltje maken van materiaal dat ik al in huis heb. Zo low budget mogelijk. =) En ik wilde ook dat, zoals bij mijn eigen Clover shuttles, de draad aan de binnenkant zit, omdat ik dat prettiger vind werken. Ik kon op internet niks geschikts vinden, dus ben ik er deze week zelf maar even voor gaan zitten en na heel wat verschillende prototypes heb ik uiteindelijk deze spoeltjes gemaakt! =)

Voor wie ook een workshop gaat geven, of voor wie frivolité eens wil uitproberen, maar niet gelijk allemaal materiaal wil aanschaffen, heb ik een stap voor stap tutorial gemaakt, zodat jullie ook je eigen spoeltjes kunnen maken!


As far as I know no-one tats, here in the Dominican Republic. So they also don't sell tatting shuttles here. I might be giving a tatting workshop soon, and I was looking around on the internet to find tutorials on DIY shuttles. I found some great tutorials (like this one on how to make plastic shuttles by Beads and Handworks), but many of them I couldn't try out because I didn't have the right materials. (sewing machine bobbins, glue)

Actually I really wanted to make a shuttle with material I already have at home. As low budget as possible. =) And I also wanted, like with my own Clover shuttles, that the thread would be on the inside, because I find that easier to work with. I couldn't find anything on the internet, so I sat down this week to design something myself. And after many different prototypes, this is what I came up with! =)

For those of you who also give workshops, or for those of you who would like to try out tatting, but don't want to buy all the materials yet, I made a step by step tutorial, so you can also make your own shuttles!UPDATE:

Shuttle 1.0
Shuttle 2.0Dankzij reviews van mijn testers heb ik nog een tweede versie van mijn spoeltje gemaakt. Ik noem ze voor het gemak maar even Spoeltje 1.0 en Spoeltje 2.0. 

Spoeltje 1.0 is sneller te maken. Maar als je niet genoeg draad op dit spoeltje doet is hij wat wiebelig. Je moet hem dan goed in het midden vasthouden. Spoeltje 2.0 heeft een extra onderdeeltje in het midden en is daardoor steviger. Wil je Spoeltje 1.0 maken, dan kun je stap 6, 7, 8, 17 en 18 van de tutorial overslaan.

Thanks to some reviews of my testers, I made another version of my shuttle. I'll call them Shuttle 1.0 en Shuttle 2.0.

Shuttle 1.0 is quicker to make. But if you don't load enough thread on this shuttle it is a bit wobbly. You'll need to really hold it in the centre. Shuttle 2.0 has an extra part, which makes it sturdier. If you want to make Shuttle 1.0 you can skip step 6, 7, 8, 17 en 18 of the tutorial.
Wat heb je nodig:

- Stukje karton 85 x 40 mm (bijvoorbeeld een stevig visitekaartje)
- Liniaal
- Potlood
- Schaar
- Plakband
- (voor Spoeltje 2.0 heb je nog een extra stukje karton van 69 x 25 mm nodig)

Dat is alles! Klinkt goed toch? Volgens mij heeft bijna iedereen dit wel in huis! =)
In plaats van een visitekaartje kun je natuurlijk ook een ander stukje karton gebruiken. In mijn voorbeeld hieronder heb ik een cornflakes doos gebruikt. De dikte van mijn karton is ongeveer 0,5 mm.

Om te beginnen moet je eerst de verschillende delen van het spoeltje uitmeten en tekenen. Het is niet zo moeilijk. Ik laat hieronder in vijf stappen zien hoe je dat doet. (zes, als je Spoeltje 2.0 wilt maken) De groene lijnen zijn de lijnen die er in elke stap zijn bijgekomen.

_______ = kniplijn | cut line
.............. = hulplijn | guide line
_ _ _ _ _ = vouwlijn | fold line

What you need:

- Piece of cardboard 85 x 40 mm (for example a sturdy business card) 
- Ruler
- Pencil
- Scissors
- Tape'
- (for Shuttle 2.0 you'll need an extra piece of cardboard 25 x 69 mm)

That's it! Sounds good, right? I think almost everyone will have these items at home! =)
Of course you can use any kind of cardboard, instead of a business card. In my example (below) I used a cornflakes box. The thickness of my cardboard is about 0.5 mm.

To start you first have to measure and draw the different parts of the shuttle. It's not that hard. Below, I show you in five steps how to do it. (six, if you want to make Shuttle 2.0) The green lines are the lines that have been added at each step.

(My drawing is in millimeters, if you do not have a ruler with millimeters, you can use this online converter)
STAP 1 | STEP 1
Teken eerst een rechthoek van 85 x 40 mm.
First you draw a 85 x 40 mm rectangle.
STAP 2 | STEP 2

Teken twee kniplijnen.
Draw to cut lines.
STAP 3 | STEP 3

Teken 4 hulplijnen.
Draw 4 guide lines.STAP 4 | STEP 4

Teken twee vouwlijnen. Op de rechterlijn teken je twee dikke kniplijntjes.
Draw two fold lines. On the right line you draw two thick cut lines.
STAP 5 | STEP 5

Teken de kniplijnen voor de puntjes van de spoeltjes. En je tekening is klaar!
Draw the cut lines for the points of the shuttles. And your drawing is done!STAP 6 | STEP 6

Dit is het extra onderdeel dat je nodig hebt voor Spoeltje 2.0. Teken dit uit op een extra stukje karton. Let op dat je vier van de vouwlijnen (gestreept) net naast de hulplijn (gestippeld) tekent. Als je Spoeltje 1.0 wilt maken kun je stap 6, 7, 8, 17 en 18 overslaan.

This is the extra part you'll need for Shuttle 2.0. Draw this on an extra piece of cardboard. Notice that you are drawing 4 of the fold lines (striped) slightly outside the guide lines (dotted). If you want to make Shuttle 1.0, you can skip step 6, 7, 8, 17 and 18.


STAP 7 | STEP 7Knip de kniplijnen.
Cut the cut lines. STAP 8 | STEP 8


Vouw de vouwlijnen. (zie stap 12 voor een tip hoe je het karton makkelijker kunt vouwen) Je vouwt de flapjes allemaal naar achteren. Let op dat de 4 horizontale vouwlijnen net een klein stukje boven de hulplijn liggen. Je vouwt dus niet precies op de hulplijn.

Fold the fold lines. (see step 12 for a tip on how you can fold the cardboard easier) You'll fold all the flaps to the back. Note that the 4 horizontal fold lines are a little bit higher than the guide lines. So make sure you don't fold the guide line.
STAP 9 | STEP 9


Knip nu de eerste rechthoek uit.
Now you can cut out the first rectangtle.STAP 10 | STEP 10


En knip deze vervolgens in vier delen. De twee delen aan de linkerkant zijn de buitenkant van het spoeltje. De twee delen aan de rechterkant gebruik je voor de binnenkant.

And then cut the rectangle into four pieces. The two pieces on the left side will be the outside of the shuttle. The two pieces on the right side will be used for the inside.STAP 11 | STEP 11


Knip nu de hoekjes van de twee buitenkanten. En vouw de puntjes een klein beetje naar achteren.
Knip de binnenkanten tot de helft in. Deze knip moet even breed zijn als de dikte van het karton dat je gebruikt.

Cut the corners off the two outside pieces. And fold the points a little bit to the back. 
Cut the thick lines into slits. The slits should be as wide as the thickness of the cardboard you're using.STAP 12 | STEP 12


Nu ga je de twee binnenkanten vouwen. Omdat het een beetje lastig is om karton te vouwen heb ik eerst met mijn liniaal een lijntje getrokken over de vouwlijn.

Now you're going to fold the two inside pieces. Since it is a little hard to fold cardboard, I first pressed a line with my ruler along the fold line.
STAP 13 | STEP 13


Vouw de linkerkant naar voren en de rechterkant naar achteren.
Fold the left side to the front and the right side to the back.
STAP 14 | STEP 14Draai het onderste deel nu kloksgewijs een halve slag in de rondte. En schuif de twee delen in elkaar.
Rotate one of the pieces clockwise, upside down. And slide the two pieces together.STAP 15 | STEP 15


Nu ga je met de plakband aan de slag. Je gaat de plakband helemaal om je werkje heen plakken. (Als je spoeltje 2.0 maakt, leg dan een klein stukje plakband (3-4 mm) opzij, dat heb je in stap 17 nodig)
Begin met de plakband strak over de twee delen van de bovenkant heen te plakken. (zorg dat ze goed recht tegen elkaar aan zitten)

Now you're going to use the tape. You're going to tape all around your work. (If you are making Shuttle 2.0, set aside a small piece of tape (3-4mm) for use in step 17)
Start with taping tightly over the two top parts. (make sure they are put straight and tight together)
STAP 16 | STEP 16Plak daarna de plakband strak langs de binnenkant. Je kunt je liniaal gebruiken om de plakband goed strak te plakken. Plak zo een rondje om je hele werkje heen. Knip de plakband nog niet af.

Tape the tape tightly to the inside. You can use your ruler help you do this. Continue on, taping a whole round around your work. Do not cut the tape yet.STAP 17 | STEP 17
Wanneer je weer bij de bovenkant van je werkje bent aangekomen, pak je het extra onderdeeltje voor Spoeltje 2.0 erbij. Deze vouw je helemaal om je werkje heen. Stop het gevouwen uiteinde van het lange smalle gedeelte onder het uiteinde van de andere kant. Zo vorm je de rechthoekige binnenkant. Plak dit vast met het kleine stukje plakband dat je in stap 15 opzij hebt gelegd. De 4 flapjes die uitsteken komen bovenop en onderop je werkje.

When you reach the top of your work again, get the extra Shuttle 2.0 part. Fold this part all around your work. Tuck the folded end of the long narrow piece underneath the opposite end, forming your rectangular core. Secure this with the short piece of tape you reserved in step 15. The 4 flaps will go over the top and bottom of your work.
STAP 18 | STEP 18
Plak nu nog een keer om je hele werkje heen, om het extra onderdeel goed vast te zetten.
Now tape all around your work again, to secure the extra part.
STAP 19 | STEP 19
Nu ga je nog één keer om je hele werkje heen plakken. Deze keer plak je de buitenkanten mee. Eentje bovenop...

After this, you're going to tape around your work one more time. This time you tape the outside parts. One goes on the top...STAP 20 | STEP 20... en de andere op de onderkant. Nu kun je de plakband afknippen.
... and the other one on the bottom. Now you can cut the tape.STAP 21 | STEP 21

Maak nog een klein knipje in de bovenkant van je spoeltje. Hiermee kun je je draad vastzetten.
Make a little cut in the top part of the shuttle. You can use this to secure your thread.


En je spoeltje is klaar! Ik ben er zelf al even mee aan het frivoliteën geweest. En volgens mij werkt dit prima. Maar ik zou het leuk vinden als jullie ze ook willen testen. Ik ben benieuwd of de tutorial gemakkelijk te volgen was. Maar vooral ook of jullie deze spoeltjes prettig vinden om mee te werken? Ik kijk uit naar jullie reacties! =)

And your shuttle is done! I've been tatting with these shuttles for a bit. And I think they work fine. But I would really like it if you would test them for me. I would like to know if the tutorial was easy to follow. But especially if you find these shuttle easy to work with. I'm looking forward to your comments! =)Thanks to Muskaan, GraceT, Swissgirl and Tatknot of the Craftree forum, for testing my tutorial! =)

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populaire berichten