zondag 18 augustus 2013

Achterkant fotolijstje (W.I.P. 2/11)

Dit fotolijstje had ik vorige week al laten zien. Maar ik had de achterkant nog niet gemaakt. En daardoor bleef ook dit projectje een W.I.P.... Maar, nu niet meer! Vandaag heb ik twee keer een rijtje van dubbele stokjes met daarop een toer vasten gehaakt. De onderste heb ik aan de zij- en onderkant vastgenaaid, zodat de foto daarop kan steunen. En de bovenste is alleen aan de zijkanten vastgenaaid, zodat de foto er niet uit valt.

Ik heb ook meteen de "no foundation chain" die ik op Carina's Craftblog tegenkwam uitgeprobeerd. Hierbij haak je meteen een rij stokjes zonder dat je eerst een begin-ketting hoeft te maken. Dat gaat een stuk sneller en werkt perfect!

De tutorial van mijn fotolijstje kun je HIER vinden. 

Twee W.I.P.'s gedaan, nog negen te gaan!I already showed you this picture frame last week. But I hadn't made the back side yet. And so this project also remained a W.I.P.... But, not anymore! Today I made two sets of rows of double crochets with single crochets on top. The bottom one is sewn to the sides and to the bottom, to let the picture rest on it. The upper one is only sewn to the sides, to make sure the picture doesn't fall out.

Making my double crochet rows, I tried out the "no foundation chain" which I found at Carina's craftblog. This lets you crochet a row of double crochets without having to crochet the starting chain. It's a lot faster and works perfectly!

You can find the tutorial to my picture frame HERE

Two W.I.P.'s down, nine to go! donderdag 15 augustus 2013

W.I.P.'s wegwerken (deel 1...)

Mijn bakje met W.I.P.'s (work in process) begint steeds voller te raken... Dus nu mag ik van mezelf niet meer aan iets nieuws beginnen, ik moet eerst alle halve werkjes afmaken. Eén van die halve werkjes was dit tasje. Het schouderbandje moest nog worden vastgenaaid en er moesten nog wat draadjes worden weggewerkt. En daar heeft dit arme tasje meer dan een jaar op moeten wachten... Maar, nu is hij dan eindelijk klaar! Ik heb hem zelfs nog een beetje gepimpt met kraaltjes en een lieve hanger!

Op naar de volgende W.I.P.! =)My W.I.P. basket (work in process) is getting too small... So now I won't allow myself to start something new, until I have finished all my half done projects. One of my projects was this purse. I had to sew on the strap and weave in some ends. And this poor little purse has been waiting on that for over a year... But, now it's finally finished! And I've even 'pimped' it with some beads and a sweet hanger.

Bring on the next W.I.P.! =)

---

Het Fleurig Tasje patroon is mijn eigen ontwerp. | The Flowery Purse pattern is my own design.
Het patroon is te koop via: | You can purchase the pattern through:

Etsy -------------------- (directe download / instant download)
Ravelry ---------------- (directe download / instant download)

KOOP HET NU: Fleurig Tasje (Geen account nodig, directe download, je kunt via PayPal betalen)
BUY IT NOW: Flowery purse (No account needed, instant download, you can pay through PayPal)

zondag 11 augustus 2013

Fotolijstje

Gehaakte fotolijstjes zijn de laatste tijd ook razend populair onder de haaksters! Vooral de kleine ronde, die gehaakt worden om metalen armbanden, zoals beschreven op Ilona's blog. Ik heb zelf een rechthoekig lijstje gemaakt, met behulp van een koperdraad. De tekst is te vervangen door een foto van ongeveer 10 x 15 cm.

Crochet picture frames are also very popular among crocheters lately! Especially the little round ones, which are crocheted around metal bracelets, as described on Ilona's blog. I made a rectangular frame, using a brass wire. The text can be replaced by a photo of approximately 10 x 15 cm.
Voor de liefhebber, hier de beschrijving van het fotolijstje:
(English translation below)

Ik heb koperdraad gebruikt, dat ik in een rechthoek van ongeveer 9 x 13,5 cm heb gebogen.

Toer 1: Haak vasten rondom. Sluit af met een halve vaste in de eerste vaste.

Toer 2: De hoekjes: 3 halve stokjes in één steek. (eerste halve stokje = 2 lossen)
            De boven-, onder- en zijkanten: [Haak 1 half stokje en sla één steek over] herhalen tot eind
            Sluit af met een halve vaste op het eerste halve stokje.

Toer 3: Begin rechtsonderin op het hoekje.
            De hoekjes: 9 stokjes in dezelfde steek. (eerste stokje = 3 lossen)
            De rechter-, boven- en linkerzijkant: [Sla één steek over. Haak 5 stokjes in één steek. Sla één steek 
            over. Haak 1 vaste.] herhalen tot eind
            Op de bovenkant haak je in het midden: 1 vaste, 10 lossen, 1 vaste.
            De onderkant: Sla na het hoekje één steek over. Haak vasten tot één steek voor het volgende hoekje. 
            In mijn geval waren dit 18 vasten. 
            Keer het haakwerk. Haak 5 lossen, een halve vaste in de 5de vaste. Haak 8 lossen, een halve vaste in 
            de 13de vaste. Haak 5 lossen, een halve vaste in de 18de vaste.
            Keer het haakwerk. Haak 1 losse. 
            Haak in de eerste ketting van lossen: 1 vaste, 8 halve stokjes, 1 vaste .
            Haak in de tweede ketting van lossen: 1 vaste, 1 half stokje, 4 stokjes, 3 lossen, 4 stokjes, 
            1 half stokje, 1 vaste.
            Haak in de derde ketting van lossen: 1 vaste, 8 halve stokjes, 1 vaste.
            Sluit af met een halve vaste.

Weef een lint door de tweede toer. Naai kraaltjes in de hoekjes. En maak een mooie hanger om onder aan het lijstje te hangen.

Voor de achterkant heb ik twee keer een rijtje van dubbele stokjes met daarop een toer vasten gehaakt. De onderste heb ik aan de zij- en onderkant vastgenaaid, zodat de foto daarop kan steunen. De bovenste is alleen aan de zijkanten vastgenaaid, zodat de foto er niet uit valt.

De tekst vond ik op Pinterest. Ik heb dit zelf in een Word-document getypt, uitgeprint op "Vintage" papier (van de Action) en gelamineerd.

VEEL PLEZIER ERMEE! =)

---

I used brass wire, which I have bend in a rectangle of approximately 9 x 13,5 centimeter.

Round 1: Single crochet all around. Join with slip stitch into first stitch.


Round 2: Corners: 3 half double crochet in one stitch. (first half double crochet = 2 chain stitches)
               Top, bottom and sides: [1 half double crochet, skip one stitch] repeat until end
               Join with slip stitch un first half double crochet

Round 3: Start at the bottom right corner.
              Corners: 9 double crochet in one stitch. (first double crochet = 3 chain stitches)
              Right, top and left side: [Skip one stitch. 5 double crochet in one stitch. Skip one stitch.
              1 single crochet.] repeat until end
              In the middle of the top side: 1 single crochet, 10 chain stitches, 1 single crochet.
              Bottom: Skip one stitch from corner. Single crochet until one stitch before next corner.
              In my case there were 18 single crochet.
              Turn your work. Chain 5, slip stitch into 5th single crochet. Chain 8, slip stitch into 13th single 
              crochet. Chain 5, slip stitch into 18th single crochet.
              Turn your work. Chain 1.
              In first chain: 1 single crochet, 8 half double crochet, 1 single crochet.
              In second chain: 1 single crochet, 1 half double crochet, 4 double crochet, 3 chain stitches, 
              4 double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet.
              In third chain: 1 single crochet, 8 half double crochet, 1 single crochet.             
              Join with slip stitch.

Weave a ribbon through the second round. Sew beads in the corners. Make a nice hanger to hang at the bottom of the frame.

For the backside, I made two sets of rows of double crochets with single crochets on top. The bottom one is sewn to the sides and to the bottom, to let the picture rest on it. The upper one is only sewn to the sides, to make sure the picture doesn't fall out. 

I've found the text on Pinterest. I typed this into a Word doc, printed it on "Vintage" paper (which I bought at "Action") and laminated it.

HAVE FUN! =) 


donderdag 1 augustus 2013

Vendulka uiltje =)

Razend populair zijn ze, deze uiltjes! En ze zijn ook erg leuk om te maken, al zijn ze wel heel bewerkelijk. Ik haakte deze voor de verjaardag van mijn zusje. Ze kreeg er een kaartje bij waar op stond: 'De wijsheid komt met de jaren, dus er is altijd nog (een beetje) hoop! =P

They are very popular, these little owls!  And they are indeed a lot of fun to make, although it takes some time to finish them. I crocheted this one for my little sister's birthday. I added a birthday card saying 'Wisdom comes with age, so there is still (a little) hope!' =P

Het patroontje is van | The pattern is from: Vendula Maderska