vrijdag 19 april 2013

Haken haken haken =)

De laatste tijd heeft mijn haaknaald niet stilgelegen. Ik heb deze drie Fleurige Tasjes gehaakt. 
Lately I haven't been giving my crochet hook a break. I've been crocheting these Flowery Purses.


 

De proefhaaksters zijn ook druk aan de haak met het Fleurige Tasje. Er zullen nog wel een paar dingen aangepast moeten worden in het patroon. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat het patroon straks duidelijk genoeg is zodat het voor iedereen te haken is. Zoals het nu lijkt is het patroon eind mei klaar voor de verkoop op Tamitha.nl (creatief) en op 7amitha.etsy.com!

The test crocheters are also working hard on the Flowery Purse. I will have to change a few things in the pattern. Because ofcourse I want to make sure the pattern will be clear enough, so that everyone will be able to crochet it. The plan is to have the pattern ready for sale on Tamitha.nl (creatief) and 7amitha.etsy.com by the end of June.

---

UPDATE:

Het patroon is nu te koop via: | You can purchase the pattern now through:

www.tamitha.nl ------ (met korting! / with discount!)
Etsy -------------------- (directe download / instant download)
Ravelry ---------------- (directe download / instant download)

KOOP HET NU: Fleurig Tasje (Geen account nodig, directe download, je kunt via PayPal betalen)
BUY IT NOW: Flowery purse (No account needed, instant download, you can pay through PayPal)

---

dinsdag 9 april 2013

Weave in ends as you go!

Vinden jullie het ook altijd zo leuk om alle losse draadjes weg te werken als je 'klaar' bent met je haakwerkje? ... Ik NIET! =P Ik heb de laatste tijd veel fleurige tasjes gehaakt, met 7 verschillende kleuren, waarbij ik bijna veertig draadjes moest wegwerken aan het eind van ieder tasje! Zucht...

Ik weet dat heel veel haaksters over de losse draadjes heen haken en ze vervolgens afknippen. Maar dan zitten ze voor mijn gevoel nog niet vast genoeg. Daarom weefde ik alle draadjes aan het eind van een haakwerkje altijd nog een keer met een borduurnaald door het haakwerk, om er zeker van te zijn dat ze niet weer losraakten.

Maar vorige week heb ik een manier bedacht, waarbij je niet alleen over de losse draadjes haakt, maar er gelijk ook voor zorgt dat de draadjes goed worden vastgezet, zodat je dat later niet meer met een borduurnaald hoeft te doen! En dat scheelt aan het eind heel veel werk! =)

Do you also always look forward to weave in all those loose ends when your crochet work is 'finished'? ... 
I DON'T! =P Lately I've been crocheting a lot of flowery purses, using 7 different colors, which gave me almost forty ends to weave in at the end of each purse! Sigh...

I know that a lot of crocheters crochet over the loose ends (leaving the ends underneath the stitches), and then cut the thread. But that gives me the feeling that the ends are not very well secured. So that's why, after crocheting over the ends, I would later on also weave them in with a yarn needle, just to make sure they wouldn't go loose.

But last week I've figured out a new way, in which I do not only crochet over the ends, but also make sure that the ends are tightly secured at the same time, so that you won't have to do that with your yarn needle later on! And that saves you a lot of work at the end! =)

 

Hieronder vind je een stap-voor-stap uitleg hoe je dit kan doen:
Below you'll find a step-by-step tutorial how to do this:
 
---

Haak de steek voordat je van kleur wilt wisselen tot voor de laatste draadomslag. 

Crochet the stitch before the color change up to the point where you are about to pull through the last loop.
De laatste draadomslag doe je in de nieuwe kleur. Aan het begin van de nieuwe draad (hier roze) laat je ongeveer 20 cm vrij. De oude draad (hier blauw) knip je af op ongeveer 20 cm.

Use the new color to pull through the last loop. Leave about 20 cm at the beginning of the new thread (here: pink). Cut the old thread (here: blue) at about 20 cm.
Vervolgens haak je eerst één steek over de twee losse uiteinden.

Now you'll crochet one stitch over the two ends. (your ends will be underneath the stitch)

En nu komt het! Bij de volgende steek ga je het blauwe uiteinde vastzetten. 

Je steekt de naald in en haalt de draad op, zodat je twee lussen op de haaknaald hebt.

And here it comes! At the next stitch you'll secure the blue end.
  
Pull the yarn through, to get two loops on your hook.


Leg met de blauwe draad een knoop rond de roze draad waarmee je haakt. (niet rond het roze uiteinde dus!)

With the blue thread you'll make a knot around the pink working thread. (not around the pink end!)Trek de blauwe draad aan, zodat de knoop kleiner wordt. Maar trek niet te strak.

Pull the blue thread, to make the knot smaller. But don't pull too tight. Maak de steek gewoon af, waarbij je over het roze uiteinde heen haakt.

Finish the stitch as usual, crocheting over the pink end. (the pink end will be underneath the stitch)
Bij de volgende steek doe je precies hetzelfde. Alleen maak je nu een knoopje met het roze uiteinde, en haak je de steek over het blauwe uiteinde.

At the next stitch you'll repeat the same thing. Except that now you'll make a knot with the pink end, and you'll crochet over the blue end.
Haak nu nog een stuk of drie steken over beide uiteinden.

Crochet about three stitches over both ends.Het wegwerken van de draadjes is op deze manier niet helemaal ontzichtbaar. Aan de voorkant zie je er niks van. Maar aan de achterkant kun je het wel zien. Maar ach, dat is de achterkant...

Weaving in ends this way is not completely invisible. You won't notice anything on the right side of your work. But you will be able to notice it a the wrong side. But, oh well, it's the wrong side anyway...Ik herhaal het bovenstaande drie keer, om er voor te zorgen dat alles goed vast blijft zitten. Aan het eind haak ik nog ongeveer tien steken over de beide uiteinden heen, voordat ik ze afknip. Knip nooit af vlak na een knoop!

I repeat the above three times, to make sure everything is secured. At the end I crochet about ten stitches over both of the ends, before I cut them. Never cut the yarn right after a knot!

Ik ben heel benieuwd of er meer mensen zijn die op deze manier draadjes wegwerken, en wat jullie ervaringen zijn.

I wonder if there are more people who weave in their ends this way, and what your experiences are.

---

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Populaire berichten